Ακολουθούν κάποιες ιστοσελίδες που ίσως σας φανούν χρήσιμες:

  • http://www.minedu.gov.gr          Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

 

 

Ιστοσελίδες  με εκπαιδευτικό υλικό

 

 

 

 

  • http://www.thekidzpage.com          Ξενόγλωσσο με πολλά παιχνίδια για μικρά παιδιά.

 

  • http://logopedists.gr                      Πανελλήνιος σύλλογος λογοπεδικών