Παιδαγωγικά θέματα

Image

Μια σημαντική πλευρά της κοινωνικής ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία είναι η εμφανιζόμενη ικανότητα των νηπίων να συμπεριφέρονται σωστά, όταν συναλλάσσονται με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Για να γίνουν αποδεκτά ως μέλη της κοινωνικής τους ομάδας, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να ελέγχουν το θυμό τους όταν οι στόχοι τους ματαιώνονται και να υποτάσσουν τις προσωπικές τους επιθυμίες στο καλό της ομάδας όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για να θεωρηθεί επιθετική μια συμπεριφορά πρέπει να έχει την πρόθεση να κάνει κακό σε κάποιον. Η επιθετικότητα αρχίζει μόνο όταν τα παιδιά καταλάβουν ότι μπορούν να είναι η αιτία της στενοχώριας κάποιου άλλου και ότι μπορούν να αναγκάσουν τους άλλους να κάνουν ό,τι αυτά θέλουν, προκαλώντας τους στενοχώρια.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Πολλές μελέτες για την επιθετικότητα της παιδικής ηλικίας αναφέρουν ότι τα αγόρια είναι πιο πιθανό να χτυπούν, να σπρώχνουν και να απειλούν ότι θα δείρουν άλλα παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κορίτσια δεν είναι καθόλου επιθετικά. Μια ποιοτική ανάλυση των κοινωνικών συναλλαγών αγοριών και κοριτσιών έδειξε ότι και τα δύο φύλα εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, αλλά οι μορφές της επιθετικότητας διαφέρουν. Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να πληγώσουν τη φιλική διάθεση ενός άλλου παιδιού ή να αποκλείσουν το παιδί αυτό από την ομάδα.

Image

Ο εθελοντισμός είναι μια κοινωνική δραστηριότητα πολύπλευρη όπου η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία. Η εθελοντική προσφορά περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής: την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες.

Εθελοντής είναι ο πολίτης  που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται με διάφορες μορφές εθελοντισμού σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική μέριμνα, την εκπαίδευση. Εκεί όμως που ο εθελοντισμός είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες . Σύμφωνα με μια έρευνα του 2004 σχετικά με τον εθελοντισμό το 56% ενός συνόλου 1000 εθελοντών , προσέφεραν κοινωνικές υπηρεσίες από τότε που ήταν παιδιά και σχεδόν το 46% κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους.