Παιδαγωγικά θέματα

Image 

Ακόμα κι αν το παιδί σας αναπτύσσεται φυσιολογικά και κατακτά τα γλωσσικά εργαλεία που του είναι απαραίτητα για να επικοινωνεί με τους συνομηλίκους του και τους μεγαλύτερους, σύμφωνα με τα πρότυπα της αναπτυξιακής του ηλικίας, η προσπάθειά σας να το ενθαρρύνετε και να του δίνετε τα σωστά γλωσσικά ερεθίσματα, για να προωθήσετε ακόμα περισσότερο τις ικανότητες επικοινωνίας του, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική. Ειδικότερα:

Image

«Σε πειράματα που πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριο συναντήσαμε κάποιους γονείς που εφιστούσαν την προσοχή στα παιδιά τους κάθε φορά που έκαναν λάθος, κατά τη διάρκεια ασκήσεων, και τα κατέκλυζαν με επικρίσεις.