Θέματα ψυχικής υγείας

Image 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ:

Φόβος είναι η συναισθηματική αντίδραση σε κάποιον πραγματικό ή αναμενόμενο κίνδυνο. Είναι μια σφοδρή αρνητική θυμική αντίδραση, προς αντικείμενα, πρόσωπα ή καταστάσεις που αποτελούν απειλή- κίνδυνο για την ψυχοσωματική υπόσταση του ατόμου.


Όσο αναφορά τα παιδιά πρόκειται για μία καθόλα φυσιολογική αντίδραση σε γεγονότα που απειλούν την προσωπική ασφάλεια του παιδιού. Είναι μια αντίδραση προσαρμογής, υπό την έννοια ότι εξασφαλίζει στο παιδί την ετοιμότητα να αντιμετωπίζει καταστάσεις ανάγκης.

Χαρακτηριστική αντίδραση του φόβου είναι η τάση για φυγή, για απομάκρυνση από την πηγή του φόβου. Όπως είναι φυσικό, οι μορφές έκφρασης του φόβου είναι διαφορετικές στις διάφορες ηλικίες. Αρχικά το παιδί αντιδρά με κλάμα, ξεφωνητά και με δυσκαμψία του σώματος. Αργότερα εκδηλώνει επιπλέον αντιδράσεις απόκρυψης: κρύβει το πρόσωπο του με τα χέρια, στρέφει το πρόσωπό του προς άλλη κατεύθυνση για να μη βλέπει την πηγή του φόβου κ.λ.π..


δειλία είναι ένα συναίσθημα που εκδηλώνεται με την αποφυγή μιας κατάστασης στην οποία το παιδί καλείται να δράσει ενεργητικά για να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Πίσω από κάθε στιγμή δειλίας κρύβεται έντονο συναίσθημα άγχους.

Η δειλία μπορεί να σχετίζεται με μια φυσική εσωστρέφεια αλλά μπορεί και να χτιστεί σιγά-σιγά από συστηματικές αποθαρρυντικές αντιδράσεις από το οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον. Οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο τα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Ακόμα και το βλέμμα παίζει ρόλο για να «διαβάσει» το παιδί την αποδοχή των πράξεων του στη σκέψη των άλλων.

Ένα παιδί μπορεί να δείξει δειλία γιατί φοβάται: