Συνεργασία με γονείς

Image

Η ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων προϋποθέτει τη συνεχή και συνεπή συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μας που γίνεται με διάφορα μέσα:

  • Με τις συναντήσεις γονέων που γίνονται στο χώρο του σχολείου μας τρεις φορές το χρόνο.
  • Με τη δυνατότητα διαρκούς τηλεφωνικής επικοινωνίας.
  • Με προσωπικές συναντήσεις της διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού με τους γονείς.
  • Με τη γραπτή ενημέρωση για την πορεία των παιδιών.
  • Με την εβδομαδιαία γραπτή ενημέρωση του προγράμματος δραστηριοτήτων.