Προνηπιακό τμήμα

Image

  • Η αίθουσα του προνηπιακού τμήματος είναι ηλιόλουστη,αερίζεται σωστά και κλιματίζεται το καλοκαίρι.
  • Το ξύλινο πάτωμα έχει επιλεγεί ειδικά για την ασφάλεια των νηπίων.
  • Υπάρχει άμεση εποπτεία του χώρου υγιεινής από τους παιδαγωγούς της τάξης.
  • Έχουν δημιουργηθεί γωνιές απασχόλησης των νηπίων για δημιουργικό παιχνίδι,γωνιά συζήτησης, γωνιά δημιουργίας και έκφρασης, γωνιά βιβλιοθήκης και μουσικής.