Λειτουργία

Ωράριο

Είμαστε ανοιχτά από: Δευτέρα ως Παρασκευή από 07:00π.μ. ως 16:00μ.μ.

Αργίες

  • 16 Οκτωβρίου
  • 28 Οκτωβρίου
  • 25 Νοεμβρίου
  • 25 Δεκεμβρίου ως 1 Ιανουαρίου
  • 6 Ιανουαρίου
  • Καθαρά Δευτέρα
  • 25 Μαρτίου
  • Μεγάλη Πέμπτη ως 2η μέρα του Πάσχα
  • Αγίου Πνεύματος