Μπορεί να είμαστε μικρούληδες αλλά κάνουμε και τη γυμναστικούλα μας. Μπαίνουμε μέσα στη φωλιά, πιάνουμε

τη μπάλα, λέμε το χρώμα στους φίλους μας και τους χαιρετούμε. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο τούνελ και μόλις

βγούμε πετάμε τη μπάλα στο καλάθι.

Καθώς μιλάμε για τα χρώματα παίρνουμε ξυλάκια χρωματιστά (κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, μπλε)

Αντιστοιχίσαμε το χρώμα από τα ξυλάκια με αντικείμενα στο χώρο που είχαν το ίδιο χρώμα. Η κυρία χτυπούσε

το ντέφι και μόλις σταματούσε τα παιδιά αφήνανε το κίτρινο ξυλάκι στο κίτρινο σπιτάκι, το κόκκινο ξυλάκι στο

κόκκινο τραπέζι, το πράσινο ξυλάκι στην πράσινη καρέκλα και το μπλε ξυλάκι στο μπλε παζλ.

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.