Άκου…

   Μίλησε….

      Σώπασε…

         Μύρισε….

             Άγγιξε…

Πέντε  αισθήσεις ….και πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε;

Πέντε αισθήσεις απαραίτητες για την επικοινωνία μας και τη διαχείριση των συναισθημάτων μας!

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.