…Τα σκανταλοξωτικά κουρασμένα από την κατασκευή των χριστουγεννιάτικων δώρων βγήκαν

μέσα στα μεσάνυχτα να παίξουν με το χιόνι-βαμβάκι. Εκεί πέρασαν από 3 δοκιμασίες για να

βρουν το δρόμο του φωτεινού αστεριού. Εκείνο το φωτεινό αστέρι που έλαμπε ψηλά στον

ουρανό τότε και λάμπει τώρα στην καρδιά μας…

Τα παιδιά μεταμόρφωσαν το βαμβάκι σε χιόνι έπαιξαν μ’ αυτό, δημιούργησαν χιονανθρώπους

και χιονισμένους δρόμους.

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.