Η περίοδος που διανύουμε στην τάξη έχει στρέψει το ενδιαφέρον μας στα μαθηματικά. Ξεκινήσαμε μέσα

 

από κινητικά παιχνίδια αλλά και το αισθητηριακό παιχνίδι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι

 

γραμμή και συγκεκριμένα ευθεία γραμμή. Έπειτα γνωρίσαμε τις οριζόντιες και τις κάθετες. Προσπαθήσαμε

 

να τις αποτυπώσουμε στο μαυροπίνακα αλλά και στους χρωματιστούς πίνακες που κατασκευάσαμε

 

ενώνοντας τις οριζόντιες με τις κάθετες γραμμές. Ζήτω οι ανακαλύψεις λοιπόν.

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.