Γνωριμία στην τάξη με τα παραδοσιακά παιχνίδια,για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι μικροί.

Έτσι γνωρίσαμε το κουτσό που εμπλέκει τη γνωριμία με τους αριθμούς, το συντονισμό των άκρων και 

 την κίνηση-γύμναση.

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.