30 χρόνια αγάπης για το παιδί της προσχολικής ηλικίας.

Δε θα μπορούσαμε παρά να γιορτάσουμε με μια άκρως συγκινητική εκδήλωση στην επιτυχία της οποίας

συνέβαλαν όλοι: μαθητές, γονείς και παιδαγωγοί. Στόχος της δροσερής βραδιάς στη φιλόξενη  αυλή του

Καπνικού Σταθμού Κατερίνης ήταν να δείξουμε στο κοινό τ’ αστεράκια, που όλοι αγαπάτε, πως περνάμε

στην τάξη με τις αγαπημένες μας κυρίες.